FRANCHISING

 

Kontakt

mgr Wojciech Łabno
Dyrektor Handlowy i Rozwoju Sieci

tel.: 12 / 653 03 33
fax: 12 / 653 03 33
mobile: +48 602 13 40 41
email: wojciech.labno@kasztelan.com.pl

ODDZIAŁY FRANCZYZY REGIONU :

1. ODDZIAŁ ŁÓDZKI

Certyfikat Kasztelan

Franchising

Franczyza, to sposób na własny biznes oparty na sprawdzonym pomyśle.

KORZYŚCI
Franczyza pozwala franczyzobiorcom:
– wydłużać terminy płatności, dzięki czemu zwiększają swoją płynność finansową,
– obniżać koszty zakupu i uzyskiwane rabaty przy zakupach towarów,
– umacniać swój własny potencjał handlowy,
– uzyskiwać łatwiejszy dostęp do kredytów, dzięki renomie i doświadczeniu firmy macierzystej
– prowadzić wspólnie z franczyzodawcą akcje promocyjne i reklamowe.

ZASADY WSPÓŁPRACY
Umowa franczyzy jest podobna do umowy licencyjnej. Dawca licencji udziela zgody na używanie marki handlowej, sprzedaje know-how (koncepcję na prowadzenie biznesu), udostępnia swoje doświadczenie, udziela pomocy technicznej, organizacyjnej, marketingowej, finansowej, zapewnia szkolenia i skuteczny system zarządzania.
Kontrakt franczyzowy może przybierać różnorodne formy, ponieważ cechują go elastyczne ramy prawne, jednak wszystkie umowy mają pewne elementy wspólne tj.:
– ciągłość i więź między przedsiębiorstwami,
– czerpanie korzyści z kontraktu przez dwie strony,
– obowiązek wspierania franczyzobiorcy przez firmę macierzystą.

CO ZYSKUJESZ ?
Będąc w Sieć Handlowej Kasztelan  :
– korzystasz z doświadczenia tych, którym się powiodło na rynku,
– otrzymujesz wszechstronną pomoc na każdym etapie współpracy,
– obniżasz ryzyko działalności gospodarczej,
– zwiększasz swoje szanse na rozwój,
– wzrasta Twoja konkurencyjność rynkową,
– otrzymujesz gotowy pomysł na biznes!

NASZE WARTOŚCI:
– Partnerstwo z Franczyzobiorcą polegające na rzetelności, współodpowiedzialności, pracy zespołowej, odnoszeniu wspólnych sukcesów,
– Integracja Partnerów, która zapewnia podejmowanie bardziej zyskownych działań,
– Pomnażanie kapitału Franczyzobiorcy,
– Tworzenie warunków do ciągłego wzrostu całej Sieci,
– Jasne i czytelne zasady współpracy,
– Wysoka jakość zarządzania,
– Odpowiedzialność i nastawienie na sukces,
– Profesjonalizm, dzięki wieloletniemu doświadczeniu w biznesie,

Sieć Handlowa Kasztelan  :
– Dąży do pogłębiania współpracy handlowej co znajduje odzwierciedlenie w powiększaniu asortymentu handlowego,
– Dba o zachowanie należytego bezpieczeństwa transakcji handlowych i terminów? realizacji dostaw do sklepów franczyzowych,
– Docenia u swoich Partnerów rzetelność kupiecką i partnerstwo w biznesie, oparte o etykę kupiecką i odpowiedzialność działania,
– Zbiera opinie od Franczyzobiorców na temat pracy przedstawicieli dostawcy, co pozwala na eliminację ewentualnych niedociągnięć.

KLIKNIJ ABY POBRAĆ LIST INTENCYJNY 01
KLIKNIJ ABY POBRAĆ LIST INTENCYJNY 02