Karta Klienta

Karta stałego klienta

1. KARTA KLIENTA uprawnia do zakupu towarów w Sieci Handlowej „ Kasztelan  z zastosowaniem rabatu który jest rabatem zakodowanym w numerze karty.
Stosowane są następujące rabaty 3% i 5%.
2. Przydzielenie rodzaju KARTY KLIENTA podlega Zarządowi Sieci.

Karta klienta

3. KARTA KLIENTA uprawnia do zakupu towarów w Sieci Handlowej „ Kasztelan  z zastosowaniem rabatu z wyjątkiem wyrobów tytoniowych, doładowań i biletów MPK oraz produktów objętych promocją , oraz wyprzedażą sieci Kasztelan.
4. KARTA KLIENTA powoduje rejestrowanie punktów za realizowane zakupy. Za zakup w wysokości każdych 10,00 zł klient otrzymuje 1 PUNKT.
5. KARTA KLIENTA uprawnia do udziału w Konkursie. Uczestnictwo w konkursie uprawnia do otrzymania nagrody za trzy największe ilości punktów lojalnościowych w okresach kwartalnych. Przyznanie tych nagród oraz sposób ich odbioru zostaje ogłoszony na piśmie do końca miesiąca następującego po zakończonym kwartale. Przewiduje się? również inne formy i zasady nagradzania.
6. Uczestnictwo w konkursie przyznania nagród wynikający z &3 pkt. 6 powoduje, że każdy początek kwartału powoduje zerowanie punktów lojalnościowych karty niezależnie czy dysponent KARTY KLIENTA otrzymał nagrodę czy też nie.

WYPEŁNIJ „ZGŁOSZENIE PRZYDZIAŁU KARTY KLIENTA” i prześlij na adres e-mailowy , faxowy lub zostaw w dowolnym sklepie – KARTĘ OTRZYMASZ POCZTĄ LUB ODBIERZESZ W NAJBLIŻSZYM SKLEPIE.

Pdf-iconKLIKNIJ ABY POBRAĆ REGULAMIN KARTY KLIENTA
Pdf-iconKLIKNIJ ABY POBRAĆ ZGŁOSZENIE PRZYDZIAŁU KARTY KLIENTA